is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen ongeloof, in alle omstandigheden, en het meest van al nog waar wij vermeende tegenstanders of „vijanden" tegenwoordig gewend zijn met ditzelfde Evangelie (dat wij persoonlijk in het geheel niet leven) om de ooren te slaan, en dit heusch niet op éen wang, maar direct op alletwee tegelijk en nog één op het „smoel" toe, gelijk de techniek der vernietiging dat eischt wanneer men eenmaal met slaan begint.

17

De aanval op feitjes en de aanval naar buiten, dat zijn de twee goedkoopste soorten van aanval, vaak niets anders dan een ontsporing van de eigenlijke aanval die plaats had moeten hebben, en dikwijls slechts een ventileering van „ontevredenheden", waarbij men zelf uit den tocht blijft staan.

Maar de aanval naar binnen — die geeft onmiddellijk 'n ernstig gedrang van „weidenkenden", een verkeers-opstopping van „weidenkenden , die allen den prijs willen halen met te beweren, dat b.v. bovenstaande zaken schromelijk „overdreven zijn en in elk geval veel te „generaliseerend". Maar ik beweer (en constateer), dat we niet generaliseerend genoeg kunnen zijn. Ik beweer dat onze heele officiëele christelijke rattaplan vandaag tot die onevangelische europeesche christenheid behoort die, bewust of onbewust, medegeholpen heeft het aanschijn der aarde te veranderen in.... het aanschijn