is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze ons dwingen zal weder arm te worden. Velen zullen dan roepen, dat wij „martelaren" zijn ; maar die nog rechtvaardig kunnen denken, zullen weten dat wij eeuwen lang slechts een troep leugenaars zijn geweest die thans door Gods vreeswekkende Barmhartigheid tot de orde geroepen worden — tot de orde van zijn Evangelie.

GEBED : God, wees ons barmhartig, en verhoor ons spoedig, opdat wij niet langer in de ellende van onze macht en onzen rijkdom blijven, niet langer in dezen hoogmoed en zelfverblinding, niet langer in de onkuischheid dezer economieën, maar help ons, opdat wij, waar wij niet anders schijnen te vermogen of te willen, althans doorheen uw straffende Liefde boetvaardigheid doen, en wij weer met het eerekleed der armoede, dat wij afwierpen, bekleed mogen worden door uwe Rechterhand, Jezus Christus, onzen Breker en onzen Maker.

32

„Indien aan de armen den Hemel behoort, die het Rijk Gods is in de eeuwigheid — zegt Bossuet — dan behoort ook aan hen de Kerk, die het Rijk Gods in dezen tijd is. Het waren ook de armen die er het eerst intraden. De Kerk van Jezus Christus was een bijeenkomst van armen. En in haar eerste stichting