is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„christenen ", die elkander slechts naar de kleeren en het aanzien der wereld bekijken, die onze huizen vol hebben staan met duizenden overbodige, nuttelooze warenhuis-vuiligheden en andere aangeprezenheden ; die veel geld uitgeven voor veel leelijks ; die in alle opzichten meedoen aan deze „cultuur' van behoeften-scheppen, van geld- en tijd- en gedachten-verslinden ; WIJ zijn de schuld dat er zooveel „hard" geworden armen zijn.

En toch, wij, die „christenen" heeten, wij die „het zout der aarde" moesten zijn, wij zijn de éénige aangewezenen, de éenige verantwoordelijken, de éenige geroepenen ook, om onszelf en anderen te lééren hoe gelukkig en VRIJ en onbevlekt en licht als het Licht van God de armoede zijn kan. Ja, dat de éenig waarlijk vrijen en sterken en machtigen en persoonlijken op deze wereld dié armen zijn, die het juk der nutteloosheden en nietigheden der steeds onmételijker wordende „behoeften" dezer eeuw van zich hebben afgeworpen, en die alle eerbetuigingen verachten waarmede deze europeanen zichzelf verheffend elkander verplichten.

Wij, „christenen' , wij beseffen niets meer van dien koenen en koelen „geest van armoede" die, als ze goed begrepen wordt, vrijgevig is over alle grenzen van vrijgevigheid heen. Vrijgevig en VRIJ. Vrij van alle zwaarte en triestheid der burgerlijke vrekkigheden dezer eeuw. Die geest, die niets „verplicht" blijft aan deze wereld, maar voortdurend verschuldigd is aan God en aan zijn naaste. Die geest, die