is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veilig met onze veelvuldige Communie s etc. in ons bruiloftskleed zitten. Maar „de tollenaars en de zondaressen , zegt Christus ons, „zullen eerder in het Rijk der Hemelen binnengaan dan gij". Wij begrijpen dat niet, omdat wij het niet graag begrijpen, omdat wij niet het fijne óór meer hebben voor het ORAKEL, omdat wij meer in onszelf gelooven dan in Christus, omdat wij onszelf niet meer kennen en niet meer volstandig Christus als toetssteen dürven aannemen om ons geweten te onderzoeken. Deden wij dat, wij bemerkten spoedig dat w ij z e 1 f de oorzaak zijn waarom anderen „tollenaars" en „zondaressen" werden.

37

Ik geloof nog altijd dat wij heden meer dan ooit met Christus bij de tollenaars en zondaressen moeten zijn, om er zielen uit te winnen voor Christus, om een nieuwe loot christendom te doen opschieten. Het christendom is begonnen met de bekeering van menschen als Zacheus, den tollenaar, Maria Magdalena, de overspelige vrouw, de Samaritaansche die vijf minnaars gehad heeft, en die honderden lammen, kreupelen, melaatschen, bezetenen en blinden. Allen, menschen die van een oude wereld van verworpenheid overgingen in een nieuwe, in het leven van de Bergrede.