is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang gecompromitteerd hebben en met handen en voeten gebonden zijn aan al onze politieke geldmachten. Wij kunnen niet met hun maatstaven meten, wijl Christus geëischt heeft anders te meten. En dat nu moeten wij uit zijn ORAKEL durven 1 e e r e n : te meten zooals Hij wil dat wij meten — ook al wordt daar om „gewoed", of al moesten wij ervoor de gevangenis in.

Gaan wij zóó meten, dan eerst gaan wij zielen trekken, omdat de zielen van dézen maat in hun diepste diepten de waarheid en de vrijheid en de héérlijkheid beseffen. Dat besefte ook onmiddellijk de rijke tollenaar Zacheus, toen hij zeide : „Zie, Heer, de helft van mijn vermogen schenk ik aan de armen ; en zoo ik iemand tekort heb gedaan, geef ik het vierdubbel terug". — Deze man, deze zondaar, deze wereldling, trad hiermede uit een oude wereld en ging over naar het nieuwe leven van Christus' Bergrede, omdat hij besefte de héérlijkheid van Christus' prediking en de vrijheid van Christus' goddelijke armoede.

Intusschen : „allen zagen het ; ze begonen te morren en zeiden : bij een zondaar heeft Hij zijn intrek genomen . Dat was de publieke opinie, de goe-gemeente, de „krant" van toen — hetgeen Christus niet belette om te doen wat Hem goeddacht en te zeggen dat Hij gekomen was „om te zoeken en te redden wat verloren was," en wat inmiddels aan vele zielen opnieuw de héérlijkheid van zijn maatstaven openbaarde.