is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts een pharizeeïsch voorwendsel zijn om elke poging tot sociale verandering te ontduiken . De omwentelingen zijn het werk van een betrekkelijk kleine groep mannen die er alle krachten aan wijden. Tot dié mannen richt zich dit woord)" (par. 3 en 4).

„Vóór alles moet gevraagd worden te strijden met de wapenen van de christelijke heldhaftigheid, dat is dus : van de heiligheid. Slechts zij zullen zich over deze schijnbare paradox verwonderen, die de innerlijke en essentiëele afhankelijkheid van het politieke en sociale t.a.v. het moreele, en van het wereldlijke t.a.v. het geestelijke ontkennen, en die nog niet begrepen hebben, dat de kwalen waaraan de dingen der menschen heden lijden, ongeneeslijk zijn indien niet de goddelijke dingen gebracht worden in de diepten van het menschelijke zelf, van het wereldlijke en van het profane" (par. 5).

Wie zich niet te spoedig tevreden stelt met een „corporatieven" of anderen „nieuwen" Staat, nieuwen staat-van-zaken, van uitwendige zaken vooral, naar de mode van de laatste staatsgrepen, mythen en methoden, maar die integendeel voor een toekomst werken wil die wel een martyrium van lijden, van innerlijke sterkte, van gelóóf en verguizing waard is, midden in de europeesche plas der pleonastische vergissingen, midden het spotgelach van oude en nieuwe „realisten — die kan in bovenstaande eischen den zwaren grondslag vinden voor een wérkelijk „positief christendom".