is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

caan eenvoudig den mond stopt met in de civiele wet „verplicht godsdienstonderwijs voor de lagere school" voor te schrijven. Hij weet immers zeer goed dat dit voor de door z ij n idee geschoolde jeugd niet méér beteekent, niet meer doet, niet meer uitwerkt (noch in-werkt) dan een verplichte tafel van vermenigvuldiging erbij. Na deze verveling, weet hij, smaakt de muzikale gymnastiek op het „Forum Mussolini" des te beter. Mussolini ziet de naakte, werkelijke toestanden veel reëeler dan HitIer, die allerlei dramatische gezichtsbeelden en prikkels noodig heeft, om zijn zaken te kunnen blijven overzien. Mussolini wéét dat het christendom in Europa niet meer naar geest en waarheid lééft, en dat het pieus en verstandig is de dooden met rust te laten. Hij wéét dat de italiaansche jeugd met een nieuw élan aan z ij n voeten ligt en dat in de oogen van déze jeugd h ij z e 1 f per slot van rekening het „heilig hart" van Italië uitmaakt. Hij weet dat z ij n mystiek gelééfd wordt. En het Vaticaan beteekent in zijn oogen en voor hem persoonlijk niet méér dan een groot lijkenhuis waaruit zoo nu en dan veel lawaai komt. Maar hij weet óók dat ditzelfde Vaticaan een m a c h t is naar buiten. Voor Mussolini beteekent die zichtbaar groote macht slechts een fraai stuk speelgoed, waaraan hij bij verdrag een postkantoor en een trein toevoegt, ja, er een Staat van maakt: de geographisch kleinste Staat van de wereld. Hij heeft dat Vaticaan nog méér zichtbare „macht" gegeven, om het in werkelijkheid des te minder