is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCH : Christus, en in Hèm de christen. Is déze mensch weg, is de christen als zoodanig uit onze samenleving verdwenen, dan zijn wij allen tezamen niet veel meer dan een troep automaten. En dit is op het oogenblik in Europa vrijwel het geval. Dit blijkt alleen reeds uit het feit, dat óok de christenheid datzelfde cynisme in de practijk des levens heeft overgenomen en eveneens heeft overgedragen op den mensch.

Het cynisme waarmede de christenheid haar eigen Bergrede, en daarmede heel het christelijk „ideaal is gaan bekijken, na een lang leven n a a s t en t egenoverde Bergrede, heeft ze nu ook, als ongemerkt op den mènsch toegepast. Ze gelóóft niet meer in den mensch.

En op dit punt gekomen kunnen wij twee wegen inslaan, twee wegen waarin wij dit ongeloof tot een „geloof' maken. We kunnen namelijk :

óf christen worden (herworden), door te begrijpen, dat wij niet in den mensch kunnen gelooven, zelfs niet moeten gelooven, gelijk ook christus niet in den onverlosten mensch geloofde, en hem daarom verloste ;

óf: fascist worden, of iets dergelijks (Machiavellist, Nietzscheaan) door ons eigen cynisme niet te begrijpen, niet te doorschouwen, en eenvoudig de realiteit van den „Verlosser" en van de „Verlossing" over het hoofd te zien, vol-