is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

Een beetje meer geweten en zelfkennis dan de stem van onze „eigen" krant, en wij zouden reeds vóór alles vermijden, om bijvoorbeeld de communismen in dezelfde termen aan te vallen als de burgerlijke reacties dat plegen te doen. Immers, de communist! sche objectie houdt onmiddellijk op objectie te zijn waar de i n h o u d van ons Evangelie begint. Daarom is de waarachtige, dus in-staat-van-leven zijnde christelijke objectie van onvergelijkelijke waarde. Maar onze hedendaagsche christenen maken geen christel ij ke objecties meer, doch alleen maar óf burgerlijke reacties, óf fascistische reacties, precies gelijk de anderen.

71

Wat in laatste instantie het „mystieke" succes van de communismen en fascismen verklaart, is die uitgesproken, concrete en onmiddellijke wil om ALLES te veranderen.

In den franschen tekst van de communistische „Internationale , dit Onze Vader der atheïsten, gelijk Merejkovsky opmerkt, staat een diep woord, een alles-meesleepend woord : „Du passé faisons table rase" : laten wij met het verleden gedane zaak maken.

Maar zóó is ook Christus' Bergrede begonnen „gedane zaak met het verleden" te maken : „Gij hebt