is toegevoegd aan uw favorieten.

Smakt en St. Jozef

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de overlevering Sint Willibrordus het Evangelie van het Christendom verkondigd hebben, waaraan een oude Sint Wilbertskapel met put in de bosschen nog herinnert.

Van de vroege middeleeuwen af heerschten in Oesterham of Oisterheim (thans Oostrum, waar het station Venray ligt) de ridders van de heerlijkheid Spraelandt of de heerlijkheid Oostrum, gezeteld op hun burcht Spraelandt, waar nu De Eikenhof ligt.

Op een paar minuten afstands van liet ridderslot Spraelandt werd volgens de dichterlijke Oostrumsche Maria legende omstreeks het jaar 1350 het miraculeuze Lievevrouwenbeeld in een vlasakker gevonden, waardoor Oostrum, mede door den krachtigen steun van de ridders, zich ontwikkelde tot een wijdvermaarde bedevaartplaats.

AI een paar eeuwen lang is Smakt, een ander gehucht van Venray, bedevaartsoord van Sint Jozef geweest.

Is het al niet hoogst merkwaardig, dat Venray op korten afstand van elkaar twee bedevaartsplaatsen telt, van oudsher? De bedevaartsoorden van Onzelievevrouw en van Sint Jozef, de heilige Moeder en den heiligen Voedstervader van Jezus. Welke andere plaats kan zich nog op zulk een treffende vereeniging beroemen?

* *

*

Uit het vele deed ik maar een greep. Als de bedoeling van dit geschrift een andere was dan de titel aanduidt, zou de inhoud van voorgaanden aard veel rijker gemaakt kunnen worden. Maar denken we daarbij nog, bijvoorbeeld aan de oude kloosters van de Ursulinen en de Franciscanen met annexe onderwijsinrichtingen, heb ik dan een te hoogen toon aangeslagen, toen ik het Venraysche land een merkwaardige cultuurhistorische plek noemde?

Ook op stoffelijk gebied heeft het Venraysche land zijn eerbiedwaardige historie, zooals wat betreft het gildewezen van Je ambachten, den landbouw, den handel, de veenderij en de industrieën. Maar toch, wat van het Venraysche land de eeuwen