is toegevoegd aan uw favorieten.

Smakt en St. Jozef

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals reeds gezegd:

Smakt is het éénige bedevaartsoord van Sint Jozef in ons land!

* *

*

Vooral in de maand Maart trekken duizenden naar dit plaatsje, van heinde en verre. Dit uitverkoren plekje van nederigheid, waar Sint Jozef zoo graag vereerd wordt. Waar Sint Jozef zoo gul genaden en gunsten wegschenkt.

Zoo vele jonge harten hebben daar den weg gevonden, dien zij moesten inslaan voor hun verder leven.

Zoo vele ouders hebben daar de kracht verkregen om de moeilijke taak van de opvoeding hunner kinderen te kunnen volbrengen

Zoo velen hebben daar de genade verworven van een zaligen dood.

Van oudsher werd Sint Jozef te Smakt vereerd:

1. als patroon van een gelukkigen levensstaat;

2. als patroon van het christelijk huisgezin;

5. als patroon van een zaligen dood.

De vereering van Sint Jozef als patroon van een gelukkigen levensstaat is een bijzonder voorrecht van Smakt. Nergens, ook in buitenlandsche bedevaartsplaatsen niet, heeft men daar eenig spoor van gevonden.

Met Venraysche gehuchtje Smakt, het eenige bedevaartsoord ter wereld, waar Sint Jozef in het bijzonder vereerd wordt als

patroon van een gelukkigen levensstaat.

* *

*

In 1899, bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan der oude kapel, is de Sint Jozefsbroederschap opgericht. Z.H. de Paus heeft vele aflaten en geestelijke voordeelen aan het lidmaatschap verbonden.

Velen zijn reeds als lid tot deze broederschap toegetreden. In eenige plaatsen kon ook al een afdeeling met een of meer zela-