is toegevoegd aan uw favorieten.

Antisemitisme en nationaalsocialisme in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telt, fééstelijk bedanken voor de eer, deel te nemen aan een z.g. „nationaal" feest, nota bene te besluiten met het „Wilhelmus" (|), dat, zoo niet vollédig onder rabbinaal toezicht, dan toch sterk onder joodsche invloed staat, zoo sterk zelfs, dat de eerbied van honderdduizenden onzer volksgenooten voor den christelijken Zondag moest wijken voor den joodschen Sabbatl" (Volk en Vaderland 3 Juli 1936).

3°. Talloze antisemitische uitlatingen op N.S.B.-vergaderingen, die meer en meer de plaats gaan innemen van de daarvoor gebruikelijke ontkenningen van antisemitisme. Algemeen bekend is de uitlating geworden van den N.S.B.-voorman ds. van Duyl naar aanleiding van de opvoering van de Beul „dat er gelukkig geen „Arische" danseres te vinden was geweest, voor het uitvoeren van de daarin voorkomende zogenaamd,, obscene" dans". Er zijn echter ook andere uitspraken, minder bekend, maar daarom niet minder duidelijk, zoals van jhr. mr. W. van der Goes van Naters op een N.S.B.-vergadering in Den Haag: Op de volgende schriftelijke vraag:

„Als de N.S.B. niet antisemitisch is, zoals ds. van Duyl heeft gezegd, waarom spreekt U dan voortdurend minachtend over de Joden en waarom bootst U daarbij hun accent na?"

antwoordde de spreker:

„Sam. de Wolff heeft in „Het Volk" geschreven, dat de Joden een eigen nationaliteit bezitten. Dat is dus niet de Nederlandsche nationaliteit. Maar waarom moet Amsterdam dan geregeerd worden door personen van een vreemde, dat is, van Joodsche nationaliteit? Waarom moet onze filmcensuur in handen zijn van iemand met Joodsche nationaliteit? Wij krijgen daar meer dan genoeg van. Wij zijn het niet met burgemeester De Vlught eens, dat het een eer is, dat Amsterdam de tweede hoofdstad van Palestina is 1 Wij zullen de Joden evenwel geen gebrek laten lijden I Wij zullen hen helpen met onze winterhulp, zoals dat ook in Duitsland geschiedt". (Het Volk, 30 Jan. 1936).

„Zoals dat ook in Duitsland geschiedt" —• waar een aparte Joodse winterhulp voor de Joden bestaat, die een