is toegevoegd aan uw favorieten.

Antisemitisme en nationaalsocialisme in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„natie" definiëren als een door lot, taal en grens verbonden volksgemeenschap en anderzijds dan óók de Joden een natie noemen. Even willekeurig is het op grond van raselementen de Joden uit de natie te bannen, want geen enkele moderne natie laat zich nog naar dit kriterium onderscheiden. Naast het Joodse hebben zoveel rassen tot de bloedmenging der Nederlandse natie bijgedragen en dat de Joden oorspronkelijk uit Azië afkomstig zijn onderscheidt hen in het minst niet van de „Germanen", waarvan in een ouder verleden naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde geldt. Blijft alleen de kwestie van de godsdienst der orthodoxe Joden, maar aangezien de N.S.B. zelf de Joden op grond daarvan niet wil uitsluiten, behoeven wij ons hier met deze kant van de kwestie evenmin bezig te houden.

Bevat dus reeds de officiële opvatting der N.S.B. kiemen van antisemitisme, d.i. van die bij uitstek gevaarlijk gebleken rassenwaan, tal van haar officieuze uitlatingen staan reeds veel nader tot het werkelijke antisemitisme, tot werkelijke rassenwaan en al gaat zij tot dusver in haar daden minder ver dan de kleine fascistische groepen ten onzent, we hebben geen enkele waarborg, dat zij niet tot dezelfde antisemitische terreur zal overgaan als deze. En dat te minder, omdat zowel hun uitlatingen als daden nog onder de druk ener sterke publieke opinie staan, een publieke opinie die niet bereid en zelfs niet in staat is, de door onze nationale historie verworven verdraagzaamheidsidee vandaag op morgen prijs te geven. Alles wat we hier citeerden, is het minst-erge. Het ergste blijft — voorlopig — op z'n Hollands, binnenskamers. In wezen — en daar gaat het om — verschilt de N.S.B. niet van de Duitse N.S.D.A.P., waaraan zij naam, program en geest ontleend heeft. Ook de Duitse beweging heeft officieel