is toegevoegd aan uw favorieten.

Antisemitisme en nationaalsocialisme in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar antisemitisme verborgen gehouden totdat zij aan de macht gekomen was, ja nog daarna. Toen nog verklaarde Goering „Als de Joden zich loyaal gedragen en gewoon hun zaken doen, heeft niemand hunner iets te vrezen," terwijl von Neurath, de minister van Buitenl. Zaken, zich: als volgt uitliet:

„Om de mening van de buitenlandse Joden gerust te stellen, wordt verklaard, dat het nieuwe Duitse kabinet vrede en orde voor alle Duitse burgers zal handhaven en niet de bedoeling heeft, zich met onverstandige experimenten in te laten".

We weten allen, dat die „onverstandige experimenten" toch gekomen en uitgelopen zijn op de meest geraffineerde vervolging van de betrokken bevolkingsgroep. Ook in Duitsland dus aanvankelijk geen antisemitisme als zodanig en op de duur zowel in theorie als in de praktijk een afschuwelijke lastercampagne, gevolgd door ontrechting en daadwerkelijke uitdrijving. Hier zal het niet anders gaan, wanneer onze angst en weifelmoedigheid hun aan de macht zouden laten komen. Met de pure demagogie, die het fascisme en nationaalsocialisme overal van de prilste aanvang af heeft gekenmerkt, verschuilt zich ook ten onzent nog het antisemitisme, maar hoe onvoldoende reeds, achter aanvallen op Joden, hetzij, omdat zij „marxistisch , hetzij, omdat zij „kapitalistisch" zijn. Bij Mussert heet, precies als bij Hitier, zowel het „wereldkommunisme", als het „internationale kapitalisme" het werk der Joden. Het eerste is ons gebleken uit het bovenaangehaalde citaat in de „Dresdner Anzeiger". Het blijkt bovendien uit een verslag van diezelfde rede in „De Couxant" van 20 Juli 1936:

„Het wereldcommunisme wordt verspreid door dat deel van het internationaal Jodendom, dat er overal uitgegooid wordt. Wij zullen de Joden beoordeelen naar hun daden, de goeden hebben van ons niets te vreezen, de slechten zullen vanzelf verdwijnen als wij aan het bewind komen".