is toegevoegd aan uw favorieten.

Jan Willem Lucas aan de geestelijkheid van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholieke Keurboekerij

OOK UW KEUS! Prijs

Ing. Geb.

M. J. Lagrange O.P.: Het Evangelie van JesusChristus. Geautoriseerde vertaling van Rector J. Nolet. — Penteekeningen van Jo Schrijnder.

— 700 blz ƒ4.20 ƒ5.—

Kardinaal Faulhaber: Jodendom, Christendom,

Germanendom. — Geautoriseerde vertaling

door Ant. van Welsem, pr ƒ 1.35 ƒ 1.95

Prof. Benoit Lavaud O.P.: De Moderne Wereld en het Huwelijk. — Geautoriseerde vertaling van J. Wijdeveld-Perenboom. — 350 blz. . ƒ2.90 ƒ3.90 Prof. Dr. Karl Adam: Geloof en Liefde. - Geauto-

seerde vertaling van Piet Kasteel . . . . ƒ1.75 ƒ2.50 G. K. Chesterton: Orthodoxie. — Vertaald door

Piet Kerstens ƒ 3.15 ƒ 3.95

Oda Schneider: Het Priesterschap der Vrouw. —

Met een voorwoord van Mgr. F. Frencken . . ƒ 1.10 ƒ 1.65 Ellen Russe: Het Boek der Zieken, Standaardwerk van het Zieken Apostolaat, vereerd met inleidingen van resp. Mgr. J. D. J. Aengenent en

Kardinaal van Roey ƒ 2.— ƒ 2.50

Pieter van der Meer de Walcheren: Mijn Dagboek.

Met een inleiding van Jacques Maritain . . ƒ2.50 ƒ3.25 Joseph Clayton: Sir Thomas More, geautoriseerde

vertaling door Piet Kasteel ƒ 1.75 ƒ2.50

Piero Misciattelli: Savonarola, in het Nederlandsch

vertaald door Ellen Russe ƒ 2.90 ƒ 3.90

Sigrid Undset e.a.: Het Christendom bedreigd door Rassenwaan en Jodenhaat. — Ingeleid

door Anton van Duinkerken ƒ 1.50 ƒ2.25

N. Salvaneschi: De Regenboog boven den afgrond,

uit het Italiaansch vertaald door H. Houben ƒ 1.75 ƒ2.50 Paul Keiler: Droomen zijn Bedrog. — Verlucht

met teekeningen van Jo Spier ƒ2.75ƒ3.50

VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL.