is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONINGEN

Vereeniging voor Veilig Verkeer Groningen en aangrenzende gemeenten Minimum contributie ƒ 1.— per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden,

Burge-aeester

Voorzitter: C. H. Robeitus Secretaris: H. J van Dijk, Korreweg 104a Penningmeester: W. L. D. H. Halma

De Burgemeester, de heer Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden,, heeft het Eere-voorzitterschap van onze vereening aanvaard.

Voor het verkeersexamen zijn 100 kinderen geslaagd, aan wie insigne en diploma werden uitgereikt.

De verkeersfilm van de Vereeniging heeft wederom goede diensten bewezen. De Vereeniging heeft een speciale tentoonstellingsstand laten vervaardigen, waardoor gemakkelijk aan iedere expositie kan worden deelgenomen. De meest geslaagde expositie was die op de tentoonstelling van „Noorderlicht 1935", welke door 35000 personen werd bezocht. De stand trok groote belangstelling, terwijl 100 nieuwe leden werden ingeschreven.

Met medewerking van de pers en de politie is tijdens de Verkeersweek van het Verbond een groote propaganda voor veilig verkeer gevoerd. Een nieuw idee om de verkeersregels onder de aandacht van het publiek te brengen is uitgevoerd door huis aan huis een circulaire te bezorgen. Duizenden verkeerscouranten en vliegende blaadjes zijn onder de weggebruikers op straat verspreid.

De pers publiceerde dagelijks belangrijke aanwijzingen en waarschuwingen, doeken met verkeerswenken waren door de Vrijwillige Provinciale Groningsche Verkeersinspectie in de stad aangebracht. In garages, openbare gebouwen, restaurants, trams en autobussen trokken de daarin opgehangen reclameplaten zeer de aandacht.

Door de welwillende medewerking van den Directeur-Generaal van de P.T.T. had de Vereeniging een propaganda-stand geplaatst in de hal van het Hoofdpostkantoor, waar verschillende nieuwe leden konden worden genoteerd.

Tot slot van de verkeersweek hield de Vrijwillige Provinciale Groningsche Verkeersinspectie een propaganda-tocht door stad en provincie.

84