is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEUWARDEN

Vereeniging voor Veilig Verkeer Leeuwarden en omstreken.

Minimum contributie ƒ 0.50 per jaar

Bestuur:

Eere Voorzitter: Jhr. Mr. J. M. v. Beyma, Burgemeester Voorzitter: J. D. Dresselhuys Secretaris: Mr. D. H. Okma, Ruiterskwartier 173 Penningmeester: J. Dreeuws

Op de voorjaarsbeurs van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen was de vereeniging met een propaganda stand aanwezig, teneinde op deze wijze propaganda te maken voor de veiligverkeersgedachte.

De opleiding van de jeugd door het onderwijzend personeel voor het verkeersexamen heeft tot uitslag gehad, dat 533 kinderen voor dit examen zijn geslaagd. Een mooi resultaat! Verder organiseerde de Vereeniging een verkeerscursus van 5 avonden onder leiding van den Inspecteur der Verkeerspolitie. Er werd 2 maal een veiligheidslaan voor automobielen ingericht.

Tijdens de verkeersweek van het Verbond werd door medewerking van de politie een groot aantal verkeerscouranten aan de weggebruikers uitgedeeld. In de bioscopen werden veilig-verkeersplaatjes vertoond.

hotel

LUNCHROOM RESTAURANT

„DE OUDE WAAG"

Nieuwestad 152, Tel. 5632, Leeuwarden