is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIES

Vereeniging voor Veilig Verkeer Vries, Norg, Roden, Eelde en Peize.

Minimum contributie ƒ 0.25 per jaar

Bestuur

Eere Voorzitter:

Voorzitter: Mr. D. W. Molhuysen Secretaris: L. Boxem Penningmeester: L. Boxem

Eer ieder en daarom ook de jeugd te beschermen tegen de verkeersgevaren, die haar op straten en wegen van alle zijden bedreigen, ziedaar datgene, wat de volle aandacht van het bestuur heeft. En daarom is de vereeniging aanstonds begonnen met de verkeersexamens. Dat hiermede reeds een groot succes is bereikt, moge blijken uit het feit, dat 650 kinderen met goed gevolg het examen hebben afgelegd, waarop aan alle geslaagden als bewijs voor hun goede vorderingen een diploma met bondsinsigne werd uitgereikt.

Op den gehouden propaganda-avond werd de K.N.A.C.-verkeersfilm vertoond. De heer Mr. Dr. J. Linthorst Homan, voorzitter van de KjN.A.C., die een groote belangstelling aan den dag legt voor veilig verkeer en derhalve meeleeft met alles, wat de vereenigingen voor veilig verkeer doen, behoorde onder de aanwezigen.

Aan de verkeersweek van het Verbond werd door de vereeniging deelgenomen, door organisatie van een autorit door haar district met propagandistische emblemen. Een groot aantal verkeerscouranten werden aan de weggebruikers uitgedeeld. Het ledental bedraagt thans 850.

Voor veilig verkeer is aller medewerking noodig