is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenheid, aan eenheid van bloed en van ras, een gezamenlijk eenheidsfront vermag te vormen tegen de tegenstanders, zal dan de wezenlijke eenheid die ons Christenen bindt, dat niet vermogen? Moet dan alles afstuiten op kleinmenschelijke overwegingen en kleinzieligheid?

Wanneer deze Sociale Week iets van ons vraagt, dan geloof ik dat het is, dat wij in onze activiteit op wereldlijk terrein, toch Eén zullen zijn.

Als sterke Éénheid gaan staan in het zichtbare leven

der wereld.

Zooals wij Eén zijn in de onzichtbare wereld der Genade.

* *

Nu zou ik U zoo graag vandaag hier in de kerk een groot en schoon motief willen meegeven om toch, ondanks alles, één te zijn.

Ik zou U de schoonste vrucht van die Eenheid willen

laten zien.

Denkt dan nog even terug aan de gedachte die we straks lazen in het Hoogepriesterlijke gebed, de gedachte die we even hebben losgelaten, maar nu weer opnemen.

Als wij één zijn, zal de wereld komen tot de erkenning van den Christus.

Als wij sterk en onverbiddelijk één, de diepe waarheden van ons Katholicisme gaan uitdragen in het leven der wereld;

Wanneer wij op alle gebieden van het menschelijk leven de lichtende schoonheid onzer Katholieke beginselen gaan beleven in groote activiteit;

Wanneer de wereld, overal waar zij zelve is, onze zichtbare, tastbare, actieve Eenheid ontmoet.

Dan kan het niet anders, of zij zal door die Eenheid worden getroffen, worden geschokt.

En wanneer zij dan nog voelt, dat onze Eenheid geen trotsche maar een Liefde-eenheid is, waarin plaats is voor ieder mensch van goeden wil, dan zal zij door die Eenheid worden aangetrokken. En zoekend naar het