is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen, die de plaatsbekleeders zijn van Jesus Christus voor hun kudde, zijn dan alleen in staat zich ten volle te geven aan hun taak, als zij kunnen rekenen op de absolute trouw hunner geloovigen; dan en dan alleen kunnen zij ten volle handhaven het goddelijk recht der H. Kerk: de prediking, verdediging, de verwezenlijking van het Christelijk geloof en de Christelijke beginselen op elk gebied van het menschelijk leven met alle middelen, die haar op een bepaald oogenblik volgens den stand der beschaving ten dienste staan: de kerstening van de heele maatschappij door den godsdienst.