is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat, om aan alle handen werk en inkomen te verschaffen. Mechanisatie en rationalisatie, zo volkomen passend in het kapitalistische systeem, verwekken blijvende werkloosheid, nu de compenserende krachten zijn lam geslagen.

De conclusie is, dat het kapitalistische stelsel, dat eens de morele bezwaren had trachten te sussen met de verwijzing naar de vergroting van de stoffelijke welvaart, ook deze grond voor zijn bestaan niet langer kan aanvoeren. Voor het forum van redelijkheid en zedelijkheid reeds lang veroordeeld, moet het thans ook zijn onmacht erkennen op het punt, waarin het zijn kracht had gezocht en waarmee het het geweten der mensheid tot aarzeling en zelfs tot toegeven had gebracht, de vergroting van de stoffelijke welvaart.

We komen dan aan de tweede vraag, namelijk in welke richting het economische stelsel zal moeten worden gezocht, dat wel de waarborgen biedt, dat 's mensen waarde en s mensen eindbestemming worden geëerbiedigd.

Wanneer we ons weer in herinnering brengen, dat een economisch stelsel een eenheid is, die gedragen wordt door bepaalde geest en doelstellingen, tot welker verwerkelijking bepaalde organisatievormen en bepaalde uitvoeringswijzen worden geschapen, dan zal de geest van het stelsel, dat we hebben na te streven, de christelijke geest moeten zijn. Het economische leven worde doortrokken van de christelijke geest, leert de encycliek „Quadragesimo Anno", de geest van rechtvaardigheid en liefde. Wel op een zeer bijzondere wijze wordt het aandeel van de liefde beklemtoond. De liefde, niet ter vervanging van niet gegeven rechtvaardigheid, maar de liefde naast de rechtvaardigheid. Dat is wel in het economisch leven, waar het al zoveel moeite kost de rechtvaardigheid gelding te verschaffen, met name de sociale rechtvaardigheid, een zeer bijzondere en hoge eis. En toch ook weer een zeer natuurlijke eis: hij is immers een noodzakelijk uitvloeisel van de leer, dat we