is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevolen wordt te strijden, is het overgrote deel van degenen, die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, in staat de rechtmatigheid en geoorloofdheid te beoordelen van menige handeling, die zij verrichten.

En daarom is hervorming van de geest zonder gelijktijdige hervorming van de instellingen en organisatievormen niet voldoende, om de maatschappij te verbeteren. Na een verontwaardigde opsomming van vele wantoestanden uit de periode van het kapitalistische stelsel, stelt de encycliek „Quadragesimo Anno" nadrukkelijk vast, wiens plicht het is hier leiding te geven, wanneer ze zegt: „Deze verschrikkelijke wantoestanden hadden gekeerd en zelfs voorkomen kunnen worden, wanneer het Staatsgezag energiek de strenge, maar veilige princiepen der moraal had gehandhaafd; maar daaraan heeft het, helaas, al te vaak ontbroken". Het is inderdaad de plicht der overheid een organisatievorm voor het economische streven der enkelingen en der groepen te ontwerpen en door te voeren, die het algemeen welzijn als bewust doel nastreeft. In dat systeem vervult iedere enkeling, iedere onderneming, ieder bedrijf als het complex van ondernemingen, de werkzaamheden, nodig voor de bereiking van het eigen meer of minder beperkte en dus overzichtelijke doel. Maar al die beperktere doeleinden zijn dan zo gesteld, dat ze in coördinatie en subordinatie, die van overheidswege zijn aangebracht, tezamen het economisch welzijn der gemeenschap vormen. Ingepast in en geordend op de andere culturele doeleinden der volksgemeenschap, vormt het economisch welzijn met die andere doeleinden het algemene welzijn. In een dergelijk economisch systeem is elke in dat systeem passende handeling indirect op dat algemene welzijn betrokken en voldoet daarmee aan de eisen van de sociale rechtvaardigheid en de sociale liefde. Fouten en afwijkingen, bewust of onbewust begaan, blijven uiteraard ook dan nog mogelijk, maar het zijn niet langer systeem-fouten en daardoor minder ernstig en gemakkelijker te corrigeren. Wanneer ik dat economische systeem een naam moet