is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de geestelijke overheid wenscht, dat in de Katholieke gezinnen alleen Katholieke kranten gelezen worden. Orgaan-zijn beteekent innerlijke verbondenheid met het lichaam, dienstbaarheid aan het geheel. Met bezorgdheid nu moet, geloof ik, worden geconstateerd, dat onze Pers deze roeping uit het oog dreigt te verliezen. In breede lagen van ons volk, en werkelijk niet bij de minsten, leven gedachten en verlangens, welke nimmer de dagbladkolommen bereiken, omdat zij blijven steken voor de al te fijne zeef van menig redactiebureau. Ik beweer niet, dat de redacties maar alle ingezonden stukken moeten opnemen en aan alle suggestie's van de lezers gevolg behooren te geven. Ik kom op voor de onafhankelijkheid en zelfstandigheid onzer journalisten; ik ga in dien eisch zelfs verder dan men denkt; ik eisch die vrijheid op niet alleen tegenover de abonné s, maar ook tegenover de directeuren.

Vrijheid voor onze krantenmenschen, maar zij misbruiken die vrijheid, als zij voogd of curator over ons Katholieke volk willen gaan spelen. Voor het verband, zooals dit tegenwoordig tusschen redactie-afdeeling en commercieele afdeeling bestaat, voor diè totaliteit heb ik, omdat het een monsterverbond is, geen goed woord over. Daarvoor moet een andere totaliteit in de plaats treden, broodnoodig in dezen tijd van massa-organisatie en massa-actie, n.1. de totaliteit van Katholiek dagblad en Katholiek volk.

Dat zal onze Pers ook economisch geen nadeel bezorgen. Natuurlijk, ook een krant moet leven, maar

afgezien hiervan, dat geldelijke motieven, welke een particulier soms tot zwijgen en afzijdigheid verplichten, niet zonder meer en op precies dezelfde wijze de actie van onze dagbladen mogen bepalen, omdat deze niet primair zaken zijn, maar organen van de Katholieke actie op wereldlijk terrein en dus een apostolaat uitoefenen —, ben ik ervan overtuigd, dat ons Katholieke volk de fiere onafhankelijkheid en moed der Pers, als de advertentie-pagina daarvan de nadeelige gevolgen zou vertoonen, ook finantieel zal weten te waardeeren