is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereldplan van de Voorzienigheid weet te geven Wij zijn die werkers, want het Godsrijk leeft onder ons „Laten we toch zorgen, geen Katholieken van bespiegeling alleen te zijn, vol bewondering over hetgeen onze Moeder de H. Kerk gedaan heeft; maar laten wij zelf mensen zijn van actie", riep Ariëns juist veertig jaar geleden op het eerste Drankweercongres. We hebben hier geen filosofisch en ook geen historisch conqres maar een actuele kring van volksleiders. Ons allen gaat de katholieke cultuur aan, want het gaat in de qrond om de levende werking van ons geloof.

Waarom dan toch — de vraag is onmogelijk te ontwijken — hebben we feitelijk niet de plaats, die ons als zonen van het licht toekomt? Omdat wij het licht niet genoeg uitdragen. Er is een onmiddellijke wisselwerkinq tussen apostolaat en cultuur. Als Augustinus hardop denkt, dan is het om zijn gedachten door andersdenenden te laten horen. Zijn boeken worden tot eer van ^od geschreven, maar ze verwerkelijken die eer van Crod m het heil van de zielen. Thomas bouwt zijn oumma als een vesting, waarop het kruis tegenover de Arabieren triomfeert. En zou het niet beschamend voor ons zijn, wanneer wij tegenwoordig door zulke hoqe motieven niet tot evenveel kracht bezield werden als ongelovigen door lager motieven? Ook het edelste streven naar kennis om de kennis haalt immers nooit bij de overtuiging, dat, als God de Heer is van de wetenschappen, wij dienaars van de wetenschappen moeten zijn, zoals Ariëns leerde. Waarom staan we dan niet overal vooraan? Omdat we geestelijk zó rijk zijn dat we op ons kapitaal teren. Wij „weten het wel", wij hebben geen nieuwigheden nodig, we voelen geen prikkel in de opsporing van het onbekende, geen spanninq van problemen, omdat we geen doel van de wetenschap maken en geen openbaring verwachten uit welke dokumenten of experimenten ook. Daar komt een valse nederigheid bij, die dient om echte traagheid te bedekken, een angst voor hoogmoed, die kleine ijdelheid verbergen moet. En eindelijk wil de Nederlander vooral praktisch