is toegevoegd aan uw favorieten.

De "Holland"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke weerzin in hem op. De moderne mens met zijn kwaaltjes, snelheidswaanzin en vouw-in-de-pantalon ligt hem niet.

Schipper Kuyt is een ouderwets man, die bij bakers, de kat met zeven staarten en een lik teer op een gewond been zweert.

'n Wonder dat hij zich onwennig in dit leven voelt! In dezen man sluimert de oude avonturiersgeest van den zeventienden-eeuwsen Hollander. En waar er van de Schreyerstoren geen Oostinjevaarders meer vertrekken om ten koste van het bloed van bruinen en blanken kruidnagelen en peper uit het verre land te halen; omdat het verzakelijkte leven het avontuur als vorm van ondernemingsgeest niet meer kent (de luchtvaart misschien uitgezonderd), is Kuyt er toe gekomen om met zijn „Holland" het hachelijke onbekende in te zeilen.

De ruimte lokte hem. Al vele, vele jaren. Hij heeft er van liggen dromen in de zoele Indische nachten, toen hij als planter ergens in de rimboe zat. Toen bestudeerde hij de oude zeilkaarten, verdiepte zich in de gang en de kracht der zeestromingen; toen zag hij al vóór zich het scheepje, waarmee hij zijn reis om de wereld zou maken. Hij maakte er een model in koper van, doch slaagde er niet in om zijn droombeeld te realiseren.

Gelukkig was hij later in staat om tweede hands, neen minstens derde hands een Noorse loodsjol ter beschikking te krijgen. En nu deed het wonderlijke feit zich voor, dat het schip, hetwelk deze oude patriot de „Holland" doopte, in vele opzichten met het „modeP'-scheepje overeen kwam.

Een hogere bestiering?

Ach neen, ik vind die overeenkomstigheid zo mysterieus niet. Wie een oceaantocht wil maken,