is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

musici op tal van plaatsen concerten geven met demonstraties van het blinden-onderwijs.

Het resultaat was, dat 8 Februari 1928 de Zeer Eerw. Frater Tharcisio, Superior Generaal der Fraters, den eersten steen kon leggen van den nieuwen gevelbouw en dat midden 1930 ook de eerste vleugel voltooid was.

Vanaf zijn komst in 1876 in Sint Henricus is Frater Adrianus daar de ziel geweest van het blindenleven en de stuwkracht van de innerlijke vooruitgang. Hij is de stichter van de Le Sage ten Broek bibliotheek, waaruit blinden gratis boeken ter leen kunnen ontvangen. Na zijn afsterven, 19 Juli 1930, vormden ,zijn talrijke oud-leerlingen het plan een gedenkteeken voor hem op te richten. Vele blinden droegen daarvoor hun offertje bij. De gedenkplaat, die in Sint Henricus geplaatst werd, draagt het volgende opschrift:

Grati estote. Weest dankbaar.

(Col. m, 16).

Ter nagedachtenis aan den Eerw. Frater M. Adrianus Këmps, officier in de orde van Oranje Nassau, geb. te ’s-Hertogenbosch,, 9 Juli 1855, overleden in het Instituut ,St. Henricus” te Grave, 19 Juli 1930, die alhier gedurende 54 jaren met'geheel de liefde van zijn hart en met al de vindingrijkheid van zijn geest heeft gewerkt aan de verheffing , der blinden, is déze gedenkplaat als een blijvend getuigenis voor tijdgenoot en nageslacht, geplaatst door de dankbare blinden van Nederland.

Ongeveer 120 blinden verblijven tegenwoordig in Sint Henricus en vinden daar niet enkel liefderijke verzorging, maar worden er ook onderwezen en opgeleid in verschillende vakken. In 1934 werd het 75jarig bestaansfeest van het Instituut allerplechtigst gevierd met medewerking der geheele bevolking.