is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gebouwd en overal en in alles is op de hygiëne bijzonder gelet.

. Als men wandelt door de ruime gangen van het Instituut, doen de levendige, frissche kleuren van tegels en schilderwerk prettig aan en geven aan het geheel een vroolijke tint. Mag die kleurenrijkdom slechts een beeld zijn van de blijde opgewekte stemming, die er onder de blinde meisjes heerscht en zij de nieuwe Wijnberg nog voor talloos vele blinden een vriendelijk tehuis, waar het kruis der blindheid met berusting gedragen wordt.

Aan Wien is dit alles te danken? Vooreerst natuurlijk aan den goéden God, den Vader der blinden, die zijn beproefde kinderen zoo zichtbaar beschermt en anderen opwekte ruimschoots mede te deelen. Vervolgens aan het Hoofdbestuur der Zusters van Tilburg, dat door zijn finantieele steun de nieuwe Wijnberg deed verrijzen. Het heeft getoond het schoone liefdewerk van de opvoeding en verzorging van blinde meisjes, dat aan de zorgen der Congregatie is toevertrouwd, op prijs te stellen. Niet het minst is dit alles te danken aan de bisschoppelijke Blindencommissie, die op zoo ruime wijze ’t hare bijdroeg.