is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De St Elisabeth-Kerk

De Markt wordt geheel beheerscht door de majestueuze grootheid van de oude St. Elisabethskerk. Typisch en teekenend voor een oud plaatsje, is het feit, dat eenige woningen tegen deze Kerk zijn aangebouwd.

In deze kerk zijn zeer veel merkwaardigheden te bezichtigen. (Zie Geschied, hfdst. .6, bldz. 50).

Uit- en inwendig vertoont deze kerk de talrijke wonden, als gevolg van de vele belegeringen in de oude geschiedenis der stad. Het schip, aan den Westkant der tegenwoordige Kerk is bij vroegere belegeringen geheel verwoest. Aan de uiteinden zijn nog gedeeltelijke ruïnes van den vroegeren grooten toren zichtbaar. De gevel van den Zuidelijken dwarsarm is ter zijde van den ingang en het zich daarboven bevindende spitsbogige dubbelvenster fraai versierd met bergsteenen pilaster-ordonnaties, waarboven een boogfries en een top met karyathidepilasters en voluten, mede in bergsteen. Deze gevel heeft wel het minste te lijden gehad van strijdgewoel in vroeger dagen.

De baksteenen gevel van den Noordelijken dwarsarm bevat een groot, in reliëf bewerkt vierkant veld van bergsteenen met de eenige jaren geleden gerestaureerde beeltenis van de Blijde Boodschap. Tegen de zuidzijde van het koor bevindt zich een achtzijdige traptoren van baksteen ipet nissen en tusschen twee steunbeeren een sacristie met in windingen gemetselden schoorsteen. Beiden zéér merkwaardige bouwwerken.

De kerk is geheel met stuc gedekt en zij bezit o.a.:

een houten hoofdaltaar uit het begin der Achttiende eeuw, met beelden en een schilderij op doek: Kruisiging (School A. v. Dijk);

twee kleinere houten altaren, eveneens uit het begin der Achttiende eeuw, in het dwarspand;

houten altaar in den zuidelijken - arm, uit het