is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WERELD VAN VUUR

schoon de beide Dülls eenige scherpzinnige gissingen aan de hand doen om ze te verklaren, lijken pogingen in die richting toch nog wat voorbarig. Wat thans het dringendst gewenscht wordt, is het verkrijgen van soortgelijke gegevens ook voor andere groote steden, ter toetsing dezer allereerste bevindingen. — Het nut van onze aldus gefundeerde kennis zal niet kunnen uitblijven. Operaties zullen eventueel opgeschort kunnen worden tot een tijd, waarop de „meteoro-pathologische omstandigheden” gunstiger zijn geworden. Examencandidaten zullen op een kosmisch zoo geschikt mogelijk tijdstip aan de tand gevoeld kunnen worden. Zieken zullen zich op voor hen gevaarlijke dagen kunnen houden aan een bepaald dieet, enzoovoorts, enzoovoorts.

Maar dit is natuurlijk nog slechts toekomstmuziek. Wat echter géén toekomstmuziek behoeft te zijn, is het erkennen van de overrompelende werking die de zon op de zwart(of wit-) galligheid onzer kijk op de omstandigheden van het dagelijksch leven blijkt uit te oefenen. Want de wetenschap, dat blijkbaar niet deze omstandigheden zelf ons „boven het hoofd groeien”, maar dat het veeleer onze kijk op de dingen is, welke van buiten af (gunstig of ongunstig) wordt beïnvloed, zal menigen aspirant-zelfmoordenaar tot rede kunnen brengen, via de bemoedigende overweging, dat morgen ook voor hem de zon weer vroolijker zal gaan schijnen.

En wanneer slechts één mensch, dank zij de moeizame en omvangrijke onderzoekingen der beide Dülls, van een onberaden stap tegen het eigen leven weerhouden werd, zouden deze reeds niet tevergeefs hebben plaats gehad.