is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„VALLENDE STERREN”

Nu zijn die deeltjes verschrikkelijk klein, maar al waren ze dat niet, dan nog zouden we ze niet kunnen zien, — om precies dezelfde reden waarom een voortvliegende geweerkogel onmogelijk kan worden waargenomen. Beide gaan veel te snel, en de meteoordeeltjes winnen het dan zelfs nog met glans, want die vliegen zoo met een vaartje van 40 tot 60 km in de seconde het wereldruim door; d.w.z. met een paar honderd keer de snelheid van een kogel. Neen, als we de aanwezigheid van meteoren op een bepaalde plek in het wereldruim zouden willen aantoonen, dan diende daar iets anders op verzonnen te worden; een meer scheikundige methode, zou men haast kunnen zeggen.

Wanneer een chemicus wil weten of een bepaald gas, dat in zijn reageerbuis is ontstaan, zuurstof is, houdt hij er een gloeiende spaander in. Is het werkelijk zuurstof, dan vlamt de spaander op en begint te branden. Iets dergelijks zou nu, — op iet of wat grootere schaal wel is waar — de een of andere kosmische reus doen, wiens taak het was de wereldruimte naar meteoorzwermen af te zoeken. Alleen zou deze zich dan niet wapenen met een glimmende spaander, maar met een planeet bijvoorbeeld, en dan wel een planeet met een dampkring, zooals de aarde.

Want wat gebeurt er nu, als die voortvliegende stofdeeltjes in onze atmosfeer belanden? Veertig kilometer in de seconde is een ontzaglijke vaart, en voor een voorwerp (al is dat voorwerp dan ook slechts een stofkorreltje) dat met een dergelijke duizelingwekkende snelheid voortschiet, beteekent zelfs een nóg zoo ijle gaslaag reeds een levensgevaarlijk en absoluut onoverkomelijk obstakel. Zoodra het in de dampkring is terecht gekomen, wordt het gloeiend, en zijn spoor wordt voor menschenoogen zichtbaar.

Over de vraag waarom dat meteoorsteentje begint te gloeien, wordt men in de boeken doorgaans verkeerd ingelicht. Door de wrijving van de lucht heet het daar dan, maar de juiste verklaring is anders. Die hangt nauw samen met