is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V

De Oudste Sterrebeelden.

Lotgevallen van het stergewelf — De sterrebeelden uit het grijs verleden — Waren ze oorspronkelijk omvangrijker dan de onze? — De aloude Dierenriem Spitsvondige verklaring van de benamingen der „teekens — De hemelglobe van Eudoxus en het gedicht van Aratus — De sterrebeelden bij Ptolemaeus — Het niemandsland rond de voormalige

hemelzuidpool — Interessante gevolgtrekkingen

De tolbeweging der aarde — De teruggang der nachteveningen — Nogmaals de Dierenriem en nog spitsvondiger verklaringen.

Het zal den buitenstaander waarschijnlijk vreemd in de ooren klinken, dat het vredig stergewelf, — dat spreekwoordehjk beeld van voorname rust en klassieke onaandoenlijkheid, op veilige afstand van het onvolmaakt ondermaansche, eens het tooneel is geweest van heftige strijd; ja, dat men er in de loop der tijden zelfs gepoogd heeft ware omwentelingen te formeeren.

En toch is het zoo.

Niet dat de sterren van dat alles ook maar iets bemerkt Zouden hebben, maar de waarheid is, dat aardsche stervelingen uit nog niet zoo heel lang vervlogen dagen verscheidene malen hebben samengespannen om verschillende van die eerbiedwaardige góden en helden, die nu al sinds onheugelijke tijden hun tenten aan het uitspansel hadden opgeslagen, eenvoudig van hun voetstuk te Echten, teneinde er personages van moderner snit voor in de plaats te zetten. Zoodat het soms maar een haar heeft gescheeld, of het prenten-

7 In het Hök van Zon en Sterren.