is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TERUGGANG DER NACHT-EVENINGEN

immers van de onderstelling uit, dat deze teekens hun naam kregen toen het Lentepunt in het sterrebeeld Ram gelegen was. Het Herfstpunt, waar de zon tijdens herfstnachtevening staat, bevond zich toen in de Weegschaal, en deze bijzonderheid verschafte ons nog een zoo treffende verklaring van de naam van dat sterrebeeld! Nu evenwel blijkt, dat de namen der dierenriemteekens stammen uit een tijd waarin het Lentepunt in de Stier, en het Herfstpunt dus niet in de Weegschaal, maar in de Schorpioen gelegen was, valt het vernuftige constructiewerk van Le Pluche als een kaartenhuis in elkaar.

Gelukkig dus maar dat er nog een verdere proeve van verklaring van de benamingen der dierenriemteekens bestaat, die zeker niet minder vernuftig is dan die welke Le Pluche ten beste gaf. We vinden haar uitgewerkt in het veeldeelig werk van C. F. Dupuis: Origine de tous les cultes (1795). Ook hiervan zullen we een en ander beknopt weergeven.

In tegenstelling met Le Pluche gelooft Dupuis niet dat het (onzichtbare) sterrebeeld waarin de zon zich gedurende een maand lang ophield, zijn naam zou ontleend hebben aan de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de loop van die maand in de natuur afspeelden, maar integendeel dat deze laatste de naam gaven aan het eerste sterrebeeld dat, zoodra de zon was ondergegaan, — in de schemering dus nog — in het Oosten volledig zichtbaar was geworden. Bijvoorbeeld: wanneer de zon zich in de Stier bevindt, zal dat sterrebeeld de Weegschaal zijn; staat de zon in de Ram, dan is het de Maagd; het is kortom het teeken dat voorafgaat aan het dierenriemsbeeld dat recht tegenover de zon staat.

Volgens Dupuis moeten we nu bedenken, dat het jaar in Egypte — het land waar deze sterrebeelden ontstaan zijn — verdeeld werd in drie perioden: de tijd van de overstrooming door de Nijl, de tijd van de akkerbouw, en de tijd van de oogst. Het jaar begon wanneer Sirius het eerst in de morgenschemering zichtbaar werd, in Juni. De zon betrad