is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET PRENTENBOEK DES HEMELS

„Lalande (zegt Flammarion), die omstreeks deze tijd geen salon kon betreden zonder uiting te geven zoowel aan zijn filosofische overtuiging ten gunste van het ongeloof, als aan zijn gastronomische ten gunste van de spinnen (die hij opknabbelde als waren het noten, waarvan ze, zooals hij beweerde de smaak hadden) heeft noch met zijn negatieve filosofie, noch met zijn spinnen, noch ook met zijn sterrebeelden eenig succes gehad, want het nageslacht heeft van dat alles niets behouden; maar zijn astronomische geschriften zijn bewaard gebleven, en die zijn voortreffelijk.”

Op diezelfde hemeladas van Flamsteed-Fortin-LalandeMéchain treffen we ook nog aan de Harp van George (onder de voorpooten van de Stier), de Groote Telescoop van Herschel en de Kleine Telescoop van Herschel. Dit drietal was eenige jaren tevoren (1789) door den Weenschen Sterrekundige pater Heil voorgesteld. Alle drie hebben op dezelfde gebeurlijkheid betrekking. Zooals men zich misschien herinnert, ontdekte Wilhelm Herschel in 1781 de planeet Uranus, en dit leidde tot Herschel’s benoeming als hofastronoom, terwijl hem een jaargeld ten bedrage van 200 pond sterling werd uitgekeerd. Een en ander deed pater Heil dermate in geestdrift ontsteken, dat zijn enthousiasme niet minder dan 3 nieuwe sterrebeelden van noode had om zich te kristalliseeren. Terwijl de Harp van George de lof van den Engelschen koning verkondde, moest de Groote Telescoop van Herschel (boven de hoofden der Tweelingen) het hemelsch aandenken zijn aan Herschel’s reuzentelescoop met zijn spiegel van 1.20 m, welke in het jaar 1789 gereed kwam. De Kleine Telescoop van Herschel daarentegen representeerde de kijker waarmee Uranus feitelijk ontdekt werd. Hij bevond zich tusschen Orion en de Stier in een zoodanige stand, dat wanneer de jagende reus de moeite had willen nemen om zich een klein weinig op te richten, hij via die telescoop een diepgaande studie van het Oog van de Stier (alias de ster Aldebaran) zou hebben kunnen maken. Tegenwoordig is de kans daarop verkeken, want deze