is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REUZEN EN DWERGEN IN STERRENLAND

buiging van de rechte hemelweg door Sirius onomstootelijk vaststond, en dat de oorzaak daarvan dus niet op aarde (i.c. bij hem zelf) maar integendeel daarginds in de buurt van de ster gezocht moest worden. Volgens Bessel moest Sirius een dubbelster zijn.

Er is immers, voor zoover bekend, maar één oorzaak aan te wijzen, waardoor een hemellichaam van de rechte baan wordt afgebogen, en dat is door de aantrekking van een ander hemellichaam. Zoo beschrijft de aarde een gebogen baan rondom de zon, en zoo loopen ook de beide partners van een dubbelster om elkander heen. En aldus zou ook Sirius een gebogen baan kunnen beschrijven, eenvoudig als compagnon eener dubbelster-vennootschap, tengevolge van de aantrekkingskracht van een ster. Wanneer nu die andere vennoot maar te zien was geweest, had zich hier niet de minste moeilijkheid voorgedaan. Maar dat was het m juist: Sirius was geen dubbelster! Op de plaats van een dubbelster zag men immers steeds twee lichtpuntjes vlak bijeen staan, doch van die nummer twee viel bij Sirius niets te bekennen.

Bessel liet zich evenwel niet door de schijn van de wijs brengen, en verklaarde dus dat die tweede ster dan maar onzichtbaar moest zijn, — daar was volgens hem trouwens niets tegen; waarom zouden er geen don\ere sterren kunnen bestaan? (ofschoon een dergelijke beweging in die dagen vrij waanzinnig klonk!) Hij ging zelfs nog verder en berekende dat de omloopstijd van beide sterren rondom elkander 50 jaar moest bedragen!

Helaas werden Bessel’s conclusies maar niet voetstoots aanvaard. Collega’s van groote naam en faam weigerden beslist geloof te schenken aan het bestaan van dubbelsterren met stille vennooten, en zoo bleef de kwestie eenige tijd onbeslist. Totdat in het jaar 1862 de beroemde lenzenslijper Alvan Clark in Boston een zoojuist voltooide kijkerlens van 45 rm diameter wilde toetsen en daartoe Sirius in t vizier nam, want van dat oogenblik af was het raadsel opgelost. In