is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOVAE EN SUPERNOVAE

Amerika — eerst op de Mt. Wilson, en daarna op Mt. Palomar (de a.s. zetel van de 5-m spiegeltelescoop) — een soort van bewakingsdienst van de hemel georganiseerd, waarbij voornamelijk de gebieden die rijk zijn aan spiraalnevels fotografisch in het oog worden gehouden. Er is reeds succes geboekt. In 1936 ontdekte Dr. E. Hubble op Mt. Wilson een supernova in een spiraalneveltje in de Maagd. Het volgend jaar vond Dr. Zwicky er zelfs drie: twee bevonden zich in (verschillende) spiralen in het sterrebeeld de Jachthonden, de derde in een spiraalnevel in Perseus.

Zou er in ons eigen melkwegstelsel, dus op betrekkelijk geringe afstand tot de aarde, eens zoon supernova oplaaien, dan zouden de telbuizen der kosmische-stralen-waamemers natuurlijk ineens heel wat te verwerken krijgen. Of liever: ze zouden naar alle waarschijnlijkheid een paar weken lang compleet overstag gaan. Eenvoudig omdat de straling, die ze te registreeren kregen, zou aangroeien tot duizenden keeren het normale bedrag.

Nu is er de eerste tijd op een dergelijk avontuur, zooals we gezien hebben, weinig kans. Wij hebben onze supernova voorloopig immers gehad — toen in 1572! Maar inplaats dan ook van op de volgende te gaan zitten wachten, kunnen de heeren natuurkundigen zich, volgens het voorstel van Baade en Zwicky, beter onledig houden met eens op te letten, of er dan desnoods in een ander sterrenstelsel, maar op niet te groote afstand, niet zoo’n ster verschijnt. Immers bij een dergelijke gelegenheid zal er een — tijdelijk — verhoogde sterkte in kosmische straling optreden, die zeker merkbaar moet zijn voor de hedendaagsche instrumenten.

En als deze onderzoekers dan meteen even uitmaken uit welke richting „de wind waait” (d.w.z. die extra-straling komt) — want ook dat is met de tegenwoordige apparatuur mogelijk — dan kunnen ze tegelijk hun collega’s de sterrekundigen waarschuwen, welke kant uit de dader moet worden gezocht. En daarop is het dan verder een kleine moeite om