is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

DE RINGNEVEL IN DE LIER

worden, dat we hier niet zooveer te doen hebben met een egaal verlicht schijfje, maar veeleer een ovale lichtgevende ring voor ons zien, die een donker gebiedje omsluit.

Het hemelobject dat ge hier aanschouwde is de beroemde Ringnevel in de Lier.

Het werd het eerst opgemerkt in den jare 1779 door den Franschen astronoom D’Arquier in Toulouse, en het moet wel een heel verrassende gewaarwording geweest zijn, zoo’n keurig glad rond ringneveltje tusschen de sterren te zien, van een treffende gelijkenis met de ringetjes zooals sommige begaafde rookkunstenaars onder onze kennissen ze zoo vaardig kunnen blazen.

Natuurlijk is het merkwaardige hemellichaam, hetwelk zich trouwens bevindt in een sterrebeeld dat het grootste gedeelte van het jaar zichtbaar is, sindsdien veelvuldig waargenomen. Reeds in de negentiende eeuw; eerst door de groote pioniers in Europa, zooals de beide Herschels — vader en zoon — en Lord Rosse; later door de mannen met de reuzentelescopen der nieuwe wereld: Bond en Holden. Maar ofschoon John Herschel (dat was de zoon) opmerkte dat het inwendige van de ring door een matte glans gevuld is, zag toch niemand onder die grooten met hun machtige kijkers wat graaf von Hahn in Remplin — een Duitsch amateur en volijverig waarnemer — in 1801 in zijn 18-duims spiegeltelescoop meende te ontwaren, namelijk dat er een uiterst zwak sterretje precies in het middelpunt van de ring zou staan. Inderdaad was deze waarneming wat twijfelachtig, want toen hij het lichtpuntje naderhand nog eens probeerde te zien, lukte het hem niet meer! Maar dat zei natuurlijk niets tegen de eerste observatie, toen het sterretje wel gezien werd. Het was immers zeer goed mogelijk, dat de toestand van de dampkring die eerste keer bijzonder rustig was geweest, iets wat het waarnemen van uiterst zwakke objecten vanzelfsprekend ten goede moest komen.

Hoe het ook zij, erg veel geloof werd er aan von Hahn’s