is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT DE FOTOGRAFIE ONTHULDE

Een opname van een kwartier geeft veel meer sterren te zien dan een van vijf minuten, terwijl sterretjes die te zwak waren om zich in een kwartier tijds af te teekenen op de gevoelige plaat, daartoe in een half uur bijvoorbeeld wel degelijk kans Zien.

Te oordeelen naar de haastige spoed waarmee de centraalster in de Liemevel zich steeds op de foto’s manifesteerde, kon verder de conclusie worden getrokken, dat het licht van deze ster uiterst krachtig fotografisch werkzaam, d.w.z. zeer ster\ ultraviolet getint was.

Nu is bekend, dat hoe hooger de temperatuur van een zelflichtend hemellichaam is, des te sterker de (onzichtbare) ultraviolette straling op de voorgrond treedt, in verhouding tot het voor het oog zichtbare licht, en de conclusie lag voor de hand: de centraalster in de Liemevel moest een ontzaglijk hooge temperatuur hebben, veel hooger dan de hittegraden die bij gewone sterren gebruikelijk zijn. Dit is later inderdaad bevestigd, maar dan op een wijze die de stoutste verwachtingen overtrof.

De ringnevel in de Lier is niet eenig gebleven in zijn soort. Er zijn in de loop der jaren een aantal soortgelijke exemplaren in andere sterrebeelden aangetroffen. Niet zoo heel veel; we kennen er op het oogenblik slechts een zestien. Maar men kwam er verder achter, dat ringnevels in wezen niet verschilden van de veel grootere groep der z.g. planetaire of planeetvormige nevels.

De eigenaardigheid van al deze nevels is, dat ze een nagenoeg cirkelrond schijfje vertoonen, juist zooals een planeet dat in de kijker doet. Vandaar dan ook de naam (zie plaat X). Voor het overige heeft een planetaire nevel niets (maar dan ook heelemaal niets) uit te staan met een planeet natuurlijk.

Merkwaardig is nu, dat al die schijfvormige planeetnevels oo\ zoo’n centraalster bezitten, van precies dezelfde eigenaardigheid als de ster in het centrum van de Liemevel, die met het bloote oog niet, of nauwelijks, te zien is, maar bij het