is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE DIEPTEN VAN HET WERELDRUIM

op ondubbelzinnige wijze. Het is een opname van de „sterrenwolk” in het sterrebeeld het Schild, de fraaiste en tevens de meest opvallende melkwegwolk van de gansche hemel. Sterren en niets dan sterren ... Het lijkt meer op het beeld van een bijzonder dichte sneeuwstorm dan van een gedeelte van de sterrenhemel!

De bevinding dat de sterren speciaal in de richting van de Melkweg — in het vlak van de Melkweg, zooals men zegt — Zich tot op verre afstand uitstrekken, geeft aanleiding tot het volgend vermoeden.

Waarschijnlijk bevinden wij ons temidden van een ronde

platte schijf van sterren. Im¬

mers, kijken we het wereldruim in in een richting loodrecht op deze schijf, dan zal ons oog slechts betrekkelijk

weinig sterren ontmoeten. Zien we echter de kant uit waarheen de schijf zich uitstrekt, dan ontwaren we er natuurlijk veel meer; — en niet enkel zichtbare, doch ook onzichtbare, waarvan slechts de flauwe lichtschijn van duizenden en duizenden tezamen zich aan ons kenbaar maakt.

Wie in de stilte van een zomeravond, achterover in het gras, wel eens gepoogd mocht hebben de ragfijne structuur van de zilveren melkwegstroom te ontwarren, om er de vormenrijkdom van te vatten, zal wel spoedig tot de ontdekking gekomen zijn, dat hier een uiterst gevoelig oog wordt vereischt om de subtiele nuances van licht en donker in dat fijne lichtweefsel naar juiste verhoudingen weer te geven. — Belangrijk werk in dit opzicht is geleverd door de Nederlandsche geleerden Dr. C. Easton en Prof. A. Pannekoek. Easton was ook een der eersten die zich de vraag voorlegden naar de gedetailleerde structuur van die ronde platte sterrenschijf. Hij stelde zich voor dat wanneer we er eens bovenop konden kijken, deze sterrenschijf spiraalvormige windingen zou blijken