is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDITATIËN

OVER HET

LEVEN EN DE MYSTERIËN

VAN

ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS

TOE GEPAST OP HET

RELIGIEUZE LEVEN TWEEDE DEEL

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. (JOAN. XIV. 6.)

VIJFTIENDE DRUK

DRUKKERIJ VAN HET R. K. JONGENSWEESHUIS, TILBURG.