is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die krachtens hun heilige staat geroepen zijn tot de gelijk* vormigheid en vereniging met Jezus? Al hun gedachten en gevoelens, geheel hun gedrag moeten dagelijks meer en meer Hem waardig worden, die zich gewaardigd heeft hen te roepen. Een levendig geloof moet hen verheffen boven de zwakheden van de natuur, boven de gevoeligheid en lichtgeraaktheid van de eigenliefde, om ze slechts ge* voelig te laten voor de glorie van God en de eer van Jezus. Zij moeten ontdaan zijn van alle gehechtheid aan vlees en bloed, en voor alles wat zij volgens de wereld beminden, slechts een zuivere liefde hebben, die volgens de geest van Jezus is. Eindelijk, zij moeten doordrongen zijn van een grote afschuw van de wereld, en van alles wat de wereld acht en zoekt. Vervul mij, o Heer, met uw geest, en geef mij de kracht om die heilige verplichtingen getrouw te vervullen.

2e Punt. Wij moeten aan al de ingevingen van de genade getrouw beantwoorden.

De Geest blaast, waar Hij wil, en gij hoort zijn stem; maar gij weet niet, vanwaar Hij komt, of waarheen Hij gaat. De stem van de Geest is de goddelijke taal van de genade en van de heilige ingevingen. Die taal kan niet gehoord worden door uitgestorte en verstrooide zielen; zij zoekt een ingetogen en aandachtig hart. Men weet niet vanwaar zij komt. Meestal komt zij in de ziel door middel van een goed gedane meditatie, een vurige Communie of een aan* dachtig aangehoorde onderrichting. Maar somtijds is haar bezoek zo plotseling, dat men het niet heeft kunnen voor* zien: het is een voorbeeld, dat ons treft; een woord, naar het schijnt toevallig gezegd, dat voor ons een lichtende en vurige straal wordt; dan weer is het een gedachte, die eensklaps in ons opkomt. Men weet niet, waarheen zij gaat; een ingeving waaraan men getrouw beantwoordt, is dik* wijls de eerste schakel van een keten van genaden, die in