is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met vurigheid verlang en vraag, om er met getrouwheid

gebruik van te maken Geef vooral, dat ik doordrongen

van achting voor de goederen die Gij mij door uw Bloed verworven hebt, aan anderen leer, deze te verlangen, te zoeken en goed te gebruiken.

2e Punt. Jezus heeft ons zijn Hart gegeven, een oneindig kostbare gave, die alle andere in zich bevat.

Indien gij de gave Gods kendet. Onder de genaden zijn er van uitgelezen aard, die God alleen verleent aan een klein getal bevoorrechte zielen die Hij een bijzondere liefde toe» draagt. Zo een genade is de religieuze roeping. Die genade heeft Jezus mij gegeven; Hij heeft meer gedaan, want Hij heeft mij zijn Hart gegeven. Dat goddelijk Hart staat voor mij open, opdat ik daarin de wetenschap der Heiligen en de geest van mijn roeping zou komen putten. Het is voor mij een onuitputbare bron van sterkte, genade en vertroost tingen. Jezus heeft Het mij gegeven met al zijn verdiensten, om mijn schuilplaats, mijn steun en de hulp in mijn zwak» heid te zijn. Wat een liefde! wat een weldaad!.... O mijn Jezus, wat zal ik U wedergeven voor die gave, die alle andere in zich bevat? Ik wijd U geheel mijn hart, geheel mijn ziel, geheel mij zelf toe. Hoe zou ik U iets kunnen weigeren, als Gij mij zozeer bemint dat Gij mij uw Hart schenkt?

Samenspraak met Jezus. — Hem onze aanbidding en liefde aanbieden. — Hem bedanken, omdat Hij niet tevreden is geweest met ons zijn genade te verlenen, maar zich zelf met al zijn verdiensten en schatten aan ons geschonken heeft. — Uit liefde en dankbaarheid ons geheel aan Hem toewijden, en onze geloften hernieuwen, als wij die gedaan hebben.

Voornemens. Aan God niets weigeren. — Vandaag al onze werken uit dankbaarheid en liefde verrichten.