is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samenspraak met Jezus Christus. — Hem aanbidden als ons goddelijk Voorbeeld en de heilige Bron van alle deugden. — Hem smeken, dat Hij ons al de geheimen van zijn gehoorzaamheid ontdekt. — Onze ellende erkennen, onze onwaardigheid belijden, en vurig smeken, dat Hij ons tot een volmaakte gehoorzaamheid brengt.

Voornemens. Zonder toeven en zonder tegenspraak ge* hoorzamen en niet redeneren over het gedrag en de bes velen van de Oversten.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Zie, hier ben ik, o mijn God, om uw heilige wil te doen.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

26. Meditatie.

JEZUS KOMT TE KAFARNAÜM; HIJ GENEEST DE ZIEKEN EN JAAGT DE DUIVELEN UIT.

Jezus kwam vervolgens met zijn leerlingen te Kafarnaüm.... Toen het avond geworden was, en de zon was ondergegaan, bracht men alle zieken en bezetenen bij Hem.... Hij genas er velen, die door verschillende ziekten gekweld werden, en joeg vers scheidene duivelen uit. (Vgl. Mare. I. 21, 32. 34.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich het huis van Simon en Andreas voors stellen, dat Jezus is binnengegaan; een overgrote menigte is aan de deur bijeengeschoold.

2e Voorspel. Goddelijke Jezus, boezem mij in: een levens dig geloof, een onbeperkt vertrouwen op uw oneindige goeds heid en een vurige ijver voor de zaligheid van de zondaars.

Ie Punt. Jezus wil al onze kwalen genezen.

De bewoners van Kafarnaüm en van de omstreken wisten nauwelijks dat Jezus zich in hun stad bevond, of zij