is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus’ vurig verlangen, en slechts tegen die prijs belooft Hij mij de eerste zaligheid.

Samenspraak met Jezus, — Hem bedanken voor de genade van onze roep. — Hem vragen: de achting en de liefde voor de religieuze armoede, en de genade om haar volmaakt te beoefenen. — Vooral van Hem de geest van armoede vragen;

Voornemens. Vandaag in alles de geest van onthechting en de liefde voor de armoede beoefenen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Gestelijke ruiker. Zalig zij, die arm van geest zijn.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

41. Meditatie.

TWEEDE ZALIGHEID. — ZACHTMOEDIGHEID.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

(Matth. V. 4.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich de berg voorstellen, waarop Jezus neer* gezeten is. De leerlingen omringen hun goddelijken Meester en luisteren met het vergaderde volk naar zijn heilig Woord.

2e Voorspel. O Jezus, zachtmoedig en nederig van Harte, maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

Ie Punt. Voordelen van de zachtmoedigheid.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. De zachtmoedigheid heeft dit bijzonders, dat zij niet slechts behaaglijk is in de ogen van God, maar daarenboven ook zeer welgevallig aan de mensen. Daarom is het voor de