is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53. Meditatie.

HET GEBED DES HEREN.

Zó zult gij dus bidden: Onze Vader, die in de Hemel zijt, uw Naam worde geheiligd. (Matth. VI. 9.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons God den Vader, die van het hoogste des Hemels de gebeden aanhoort die wij tot Hem richten; en Jezus onzen goddelijken Meester, die zich gewaardigt in onze nabijheid te blijven, om ons te leren bidden.

2e Voorspel. Geef, o mijn Jezus, dat ik het gebed dat Gij mij geleerd hebt, altijd met eerbied en vertrouwen bid.

Ie Punt. Het gebed des Heren is het waardigste en nut* tigste van alle gebeden.

Geen gebed kan zo waardig, zo verheven, zo aange* naam aan God, zo nuttig en zo voordelig voor ons zelf zijn als het gebed des Heren. Immers, Jezus zelf heeft het gemaakt en het bevat op de kortste wijze, alles wat wij ten opzichte van God, van ons zelf en van den evenmens vragen of begeren kunnen. Niet een Engel, niet een Heilige, niet de H. Maagd Maria, maar Jezus, de Koning van alle Engelen en Heiligen, de God van Hemel en aarde, die al onze behoeften en ellenden volmaakt kent, heeft zich gewaardigd dit gebed te maken, aan zijn Apostelen te leren en ons na te laten. Hoeveel eerbied zouden wij niet hebben voor een gebed, dat de H. Maagd ons uit de Hemel zou toezenden! Welk een eerbied zouden wij dus niet hebben voor het gebed des Heren, dat Jezus zelf uit de Hemel ons is komen leren! Doch niet alleen moeten wij het eerbiedigen boven alle andere gebeden, wij moeten het ook met een bijzonder vertrouwen bidden. Evenals een koning een smeekschrift door zijn