is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87. Meditatie.

JEZUS STELT DEN H. PETRUS TOT HOOFD VAN ZIJN KERK AAN.

Gij zijt Petrus (dat is: Steenrots) en op deze Steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

(Matth. XVI. 18.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich het dorp voorstellen, dat onze godde* lijke Meester, ontgeven door zijn leerlingen, is binnengegaan.

2e Voorspel. Goddelijke Jezus, doordring mij van een tedere liefde jegens uw H. Kerk, en van een vurige ijver voor haar belangen, die ook de uwe zijn.

Ie Punt. Wij moeten de H. Kerk beminnen en gevoelig zijn voor haar belangen.

Als wij werkelijk de geest van Jezus Christus bezitten, moeten wij zijn Kerk liefhebben. Inderdaad, hoeveel aan* spraak heeft zij op onze liefde en dankbaarheid! Zij is de bewaarster van het woord Gods, van de heilige Sacramenten en van de genaden en verdiensten van Jezus Christus. Zij is het geheimzinnig Lichaam, waarvan Jezus zelf het Hoofd is en dat Hij met zijn Geest bezielt. Zij is de heilige Ark, buiten welke er geen redding, geen zaligheid is; maar vooral is zij onze Moeder. Van het ogenblik van onze geboorte af heeft zij zich beijverd, om ons onder het getal van haar kinderen op te nemen, met ons door haar. bedienaren het H. Doopsel toe te dienen. Sedert die gelukkige dag heeft zij niet opgehouden voor ons te bidden en een moederlijke zorg voor ons te dragen. Zij heeft aan haar bedienaren en onze ouders gelast, ons de waarheden ter zaligheid te leren. Zij heeft ons naar de Tafel van Jezus Christus geleid, na onze zielen in het dierbaar Bloed van dien goddelijken Zalig* maker gereinigd te hebben. Zij heeft op onze voorhoofden het zegel gedrukt van het H. Vormsel. Zij houdt niet op