is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96. Meditatie.

JEZUS IS DE BRON VAN ALLE GENADEN.

Toen het loofhuttenfeest reeds half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en onderwees daar.... Doch op de laatste, en grootste dag van het feest stond Jezus op en riep uit: Alwie dorst heeft, kome tot Mij en drinke; indien iemand in Mij gelooft, zullen er, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien. (Joan. VII. 14. 37. 38.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Verbeelden wij ons Jezus in de tempel te zien leraren. Opgetogen staat Hij op en roept uit: Alwie dorst heeft, kome tot Mij en drinke.

2e Voorspel. Goddelijke Jezus, laat mij. uw heilig woord smaken en beminnen en voordeel doen met de waarheden, die ik ga overwegen.

Ie Punt. Wat wij moeten doen, om door Jezus gelaafd te worden.

Jezus stond op en riep uit: Alwie dorst heeft, kome tot Mij en drinke. Een grote menigte volks van alle steden en dorpen van Judea bevond zich ter gelegenheid van het loof* huttenfeest in de tempel. Jezus zag al de ellende van hun ziel, Hij onderwees hen dagelijks; doch op de laatste en grootste dag van het feest, werd Hij nog meer door ijver en liefde ontstoken. Hij stond op en riep met krachtige stem: Alwie dorst heeft, kome tot Mij en drinke.... Wie zou na deze woorden nog geschroomd hebben tot Hem te gaan? Wie zou niet met het volste betrouwen de wateren der genade van Hem verzocht hebben?.... Doch ook heden nodigt Jezus ons dringend uit, om tot Hem te komen. Hij rust op onze altaren, Hij heeft zijn handen vol genaden, Hij wacht op getrouwe zielen, om over haar zijn genaden uit te storten. Hier roept Hij ook uit: Alwie dorst heeft, kome tot Mij en drinke O, waarlijk troostende woorden! Alwie