is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deugd meebrengt, te doen overwinnen! Druk ze diep in mijn ziel, en geef mij de genade, dat ik de beloningen verdien, die Gij mij beloofd hebt.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem aanbidden als onzen Meester, ons Voorbeeld en ons Licht.

— Ons aan zijn voeten vernederen, omdat wij tot heden zo weinig getrouw zijn geweest, om zijn voetstappen te volgen; en Hem uit ganser harte daar vergeving over vragen.

— Hem smeken, dat Hij ons doet wandelen op de weg van alle christelijke en religieuze deugden, en onze zielen ver* sterkt, opdat wij niet meer stil blijven staan op die heilige en gelukkige weg.

Voornemens. Jezus volgen door met getrouwheid die deugd te oefenen, die zijn genade bijzonder van ons vraagt.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Wie Mij volgi, zal niet in de duisters nis wandelen, maar het licht des levens bezitten.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

99. Meditatie.

WIJ MOETEN DE WERELD VERACHTEN.

Jezus zeide tot de Joden: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.

(Joan. VIII. 23.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich wederom de tempel voorstellen; — Jezus, die er neergezeten is en het volk, dat Hem aanhoort.

2e Voorspel. Hart van Jezus, geef mij de genade dat ik mij, naar de geest van mijn heilige roeping, meer en meer van de wereld en van mij zelf onthecht, om mij des te inniger met U te verenigen.