is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterk mijn voornemens. Uw grote Apostel zeide: Uit mij zelf kan ik niets, maar ik kan alles in Hem, die mij versterkt. Zo moet ik ook spreken, daar Gij mij dezelfde hulp aam biedt. Vervul dus mijn ziel met moed en vertrouwen,, o Jezus, dan zal ik vurig op de weg naar de Hemel voort* snellen, hoe smal en lastig hij ook wezen mag.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Zijn diepe wijsheid aanbidden, die ons de dingen verbergt, die wij niet weten moeten. — Hem vergeving vragen, als ons geweten ons verwijt, dat wij de tijd verwaarloosd hebben in nieuwsgierig nazoeken, in plaats van die te besteden tot het beoefenen van deugden. — Hem smeken dat Hij ons die mannelijke moed, dat vaste besluit geve, waardoor wij snelle vorderingen op de weg ten Hemel maken en in het goede volharden.

Voornemens. Edelmoedig trachten ons te overwinnen in al wat ons de meeste moeite kost.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Ik kan alles in Hem, die mij versterkt.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.