is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dra zijn ziel zich voor een oprecht leedwezen opent, drukt Gij hem met vaderlijke goedheid aan uw hart, schenkt hem het kleed der onschuld weder, vernieuwt uw verbond met hem en overlaadt hem met hemelse genoegens. O ja, dan bereidt Gij hem een feestmaal in de H. Communie, dat de Engelen zelfs benijden en Gij wilt, dat al uw Heiligen aan uw vreugde deelnemen. O oneindige goedheid, waarom toch kennen U de mensen niet? Waarom weigeren zij U hun harten? Ach! Heer, het wonder van onze ondankbaarheid is haast onbegrijpelijker dan het wonder van uw barmhartigs heden.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem alles zeggen, wat het berouw en de liefde ons het tederst kunnen inboezemen. — Hem smeken dat Hij de gedachtenis van zijn goedheden zó diep in ons hart prent, dat wij be* sluiten Hem nimmer te vergrammen.

Voornemens. Met af schrik de minste zonde vluchten. — Al onze werken uit liefde doen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Mijn God, uw barmhartigheid is om eindig. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.