is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ik tot al uw inzichten geschikt zijn en uw gaven minder onwaardig worden. Geef, dat ik mij zelf en U ken. Leer mij, dat ik niets dan nietigheid en ellende ben en dat Gij de oneindige majesteit, goedheid en barmhartigheid zijt.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem danken voor de lessen, die Hij zich gewaardigt ons te geven. — Hem de genade vragen er voordeel mede te doen.

— Aan zijn voeten verschillende oefeningen van verachting van ons zelf en van vertrouwen op zijn goedheid verwekken.

— Hem dringend smeken, dat Hij ons de gave van een oprechte nederigheid en de geest van gebed verleent.

Voornemens. Zorgvuldig alle gedachten verwerpen die ons zouden aansporen, om ons zelf te achten of onze evenmens te minachten.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Wie zich verheft zal vernederd, en wie zich vernedert zal verheven worden. — O God, wees mij, zondares genadig.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

131. Contemplatie.

PARABEL VAN DEN FARIZEËR EN DEN PUBLIKAAN. Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één een Farizeër, de ander een Publikaan.

2e Voorspel. Zich wederom het inwendige van de tempel van Jeruzalem voorstellen.

3e Voorspel. Geef mij de genade, o Heer, van U altijd met ootmoedigheid te bidden.

De personen beschouwen. — De Farizeër; hij staat voor= aan in de tempel, in een trotse houding.... O, wat is hij